CANDE s.r.o. je členom SARAPu

Firma CANDE s.r.o. sa stala členom Slovenskej asociácie spoločnosti v oblasti liekovej regulácie (Slovak Association of Regulatory Affairs Professionals)

Viac informácii na webovej stránke:  https://www.sarap.sk/sk/