Contact

Company offices

CANDE s.r.o.
Nitrianska 13
921 01 Piešťany, Slovakia


Head office

CANDE s.r.o.
E. Belluša 4
921 01 Piešťany, Slovakia


Contact

Cell: +421 917 153 779, +421 917 947 197
E-mail: office@cande.sk


Product consultation

Cell: +421 917 715 279
E-mail: consultation@cande.sk


Phrarmacovigilance Contact

If you want to report adverse event of any of our product, please contact 24 – hour service: farmakovigilancia@cande.sk


Emergency system

Emergency system for extraordinary ordering of CANDE s.r.o. drugs is operated by: https://elo.unipharma.sk/

Contact us

 Zakliknutím príslušného políčka dávam výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré som poskytol prevádzkovateľovi: CANDE s.r.o. / IČO: 45560862.