Kontakt

Kancelárie spoločnosti

CANDE s.r.o.
Moyzesova 8
921 01 Piešťany, Slovensko


Sídlo spoločnosti

CANDE s.r.o.
E. Belluša 4
921 01 Piešťany, Slovensko


Kontakt

tel.: 0917 153 779, 0917 947 197
e-mail: office@cande.sk

 

Kontakt pre hlásenie nežiaducich účinkov

V prípade, že chcete nahlásiť nežiaduci účinok liekov našej spoločnosti, kontaktujte prosím 24 hodinovú službu na tel. čísle: 0917 095 373.

Kontaktujte nás

 Zakliknutím príslušného políčka dávam výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré som poskytol prevádzkovateľovi: CANDE s.r.o. / IČO: 45560862.