HYARELIEF 2,5% 75 mg (MD)

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRÍPRAVKU

2,5% sodná soľ kyseliny hyalurónovej na intraartikulárne použitie

HYARELIEF je zdravotnícka pomôcka s obsahom injektovateľného gélu kyseliny hyalurónovej s molekulovou hmotnosťou 1,2-2,0 x 10⁶ Dalton, určená na intraartikulárnu aplikáciu. Je indikovaná na liečbu porúch kĺbu, ako je osteoartritída a na viskoelastické doplnenie alebo náhradu synoviálnej tekutiny v ľudských kĺboch.