AGOMED 25 mg 28 filmom obalených tabliet (RX)

ÚČINNÁ LÁTKA

agomelatín

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRÍPRAVKU

AGOMED obsahuje liečivo agomelatín. Patrí do skupiny liekov nazývaných antidepresíva a používa sa na liečbu depresie. AGOMED sa používa u dospelých osôb.

Depresia je pretrvávajúca porucha nálady, ktorá zasahuje do každodenného života. Príznaky depresie sa líšia od jednej osoby k druhej, ale často zahŕňajú hlboký smútok, pocity bezcennosti, stratu záujmu o obľúbené činnosti, poruchy spánku, pocit spomalenosti, pocity úzkosti, zmeny telesnej hmotnosti. Očakávaným prínosom AGOMEDU je zníženie a postupné odstránenie príznakov súvisiacich s depresiou.