ANAMED 0,5 mg 100 kapsúl (RX)

ÚČINNÁ LÁTKA

anagrelid

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRÍPRAVKU

ANAMED obsahuje liečivo anagrelid. ANAMED je liek zasahujúci do vývoja krvných doštičiek. Znižuje počet doštičiek produkovaných kostnou dreňou, čo má za následok zníženie počtu doštičiek v krvi približujúci sa normálnym hodnotám. Z tohto dôvodu sa používa pri liečbe pacientov s esenciálnou trombocytémiou.

Esenciálna trombocytémia je stav, ktorý sa vyskytuje v prípade, keď kostná dreň vytvára príliš veľa krvných buniek známych ako krvné doštičky. Vysoký počet krvných doštičiek v krvi môže spôsobiť vážne problémy krvného obehu a zrážania krvi.