ARIMED 15 mg 28 tabliet (RX)

ÚČINNÁ LÁTKA

aripiprazol

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRÍPRAVKU

Liek sa používa na liečbu schizofrénie dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších (ochorením charakterizovaným príznakmi, ako sú počutie, videnie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú, podozrievavosť, chybné presvedčenie, nesúvislá reč a správanie a citová sploštenosť). Ľudia s týmto stavom sa môžu tiež cítiť skľúčení, vinní, úzkostliví alebo napätí.

Liek sa používa na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších, ktorí trpia stavom s príznakmi, ako sú pocit „povznesenej nálady“, nadmerné množstvo energie, omnoho menšia potreba spánku ako zvyčajne, veľmi rýchly tok reči a myšlienok a niekedy závažná podráždenosť.