ARTOCOMB 2% 60 mg (MD)

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRÍPRAVKU

2% sodná soľ kyseliny hyalurónovej na intraartikulárne použitie

ARTOCOMB je náhrada synoviálnej tekutiny, ktorá vďaka svojim viskoelastickým a lubrikačným vlastnostiam, podporuje obnovu reologického stavu kĺbov u pacientov s degeneratívnou osteoartritídou. Produkt má vďaka zlepšeniu vlastností synoviálnej tekutiny ochranný účinok na kĺby, a tým pomáha zlepšiť funkciu kĺbov a znížiť symptómy bolesti.

ARTOCOMB je sterilný, biodegradovateľný, izotonický, injektovateľný gél na intraartikulárne použitie. ARTOCOMB pozostáva z dvoch kyselín hyalurónových s rôznou molekulovou hmotnosťou (2,5 a 4 x 106 Dalton), získaných z baktérií Streptococcus equi bacteria, vo fyziologickom tlmivom roztoku v koncentrácii 20 mg/ml. ARTOCOMB má viskoelastické vlastnosti, preto umožňuje uľahčiť normalizáciu viskozity synoviálnej tekutiny prítomnej v intraartikulárnej dutine. Každé balenie obsahuje jednu injekčnú striekačku ARTOCOMB a písomnú informáciu pre používateľa.

.