DILUMED 100 mg 30 tabliet (RX)

ÚČINNÁ LÁTKA

nimesulid

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRÍPRAVKU

DILUMED je nesteroidové antiflogistikum (NSAID) na tlmenie bolesti. DILUMED je určený na liečbu akútnej bolesti a na liečbu bolestivej menštruácie.