INOMED – 500 mg 50 tabliet (RX)

ÚČINNÁ LÁTKA

inozín acedoben dimepranol

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRÍPRAVKU

INOMED obsahuje liečivo inozín acedoben dimepranol, ktoré sa používa na liečbu niektorých vírusových infekcií u dospelých. Predpokladá sa, že pôsobí stimuláciou na imunitný systém, a tým prekonáva vírus. Váš lekár vám predpísal INOMED na stimuláciu vášho imunitného systému, aby zdolal vírusové infekcie, ako sú:

  • vírusové infekcie dýchacích ciest a stavy zníženej imunity,
  • infekcie vyvolané vírusom Herpes simplex typu 1 a 2 (na pohlavných orgánoch, na perách),
  • vaginálne infekcie spôsobené ľudským papilomavírusom (HPV infekcie),
  • zápal pečene spôsobený vírusovou infekciou.