INOMED 50 mg/ml 150 ml sirup (RX)

ÚČINNÁ LÁTKA

inozín acedoben dimepranol

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRÍPRAVKU

Sirup INOMED obsahuje liečivo inozín acedoben dimepranol, ktoré sa používa na liečbu stavu zníženej imunity, najmä ochorení spôsobených vírusmi, ako sú herpetické infekcie.