MEMAMED 10 mg 56 tabliet (RX)

ÚČINNÁ LÁTKA

memantíniumchlorid

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRÍPRAVKU

Liek patrí do skupiny liekov proti demencii. Liek zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť. Používa sa na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.